Raw + QT Đam mỹ

Chỉ là một chút hứng muốn convert để đọc thui, ai đọc được thì đọc nhé ^^, đọc không được thì lấy raw tự convert vậy

 Hắc Sắc Dục Niệm 黑色欲念 – Từ Cảnh Niên 徐景年
(Hiện đại, ngược tâm, HE)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノDown (*´∇`*)
 Luyến Thanh Trung Độc 恋声中毒 – Tình Tội 情罪
(Hiện đại, giải trí, tình hữu độc chung, HE)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Ôn Bất Để Hàn – Lộng Giản 弄简
(Hiện đại, mỹ công, cường thụ, giải trí, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm 年纪大了一点 – Yểm Ly 掩离
(Hiện đại, bá đạo công x nhã nhặn mĩ nhân thụ, công sủng thụ, ngọt)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Ninh Loan Vật Chiết 宁弯勿折 – Nhất Lộ Tẩu Nhất Lộ Thất Khứ 一路走一路失去
(Hiện đại, cường cường, hỗ công, giải trí, HE)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Hắc Ám Chi Bạn 黑暗之畔 – Fox
(Hiện đại, cảnh sát x hắc bang, cường công cường thụ, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw +QT (*´∇`*)
Quá Kỳ Thiểu Gia 过期少爷 – Nam Mộc 南木
(Hiện đại, thụ mất trí nhớ, ôn nhu trung khuyển công, công sủng thụ, HE)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Chấp Niệm 执念 – Thiệu Ly 绍离
(Hiện đại, cường cường, ngược tâm ngược thân, trung khuyển công x ẩn nhẫn thụ, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công 爱上另一个攻 – Mộc Dục 沐昱
(Hiện đại, giải trí, HE)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Như Thử Tả Phu 如此姐夫 – Khiêm Tâm Quyết 谦心诀
(Hiện đại, nhược thụ x băng sơn muộn tao công, HE)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Lãnh Tình Tổng Tài ‘Đại Thúc’ Thê 冷情总裁‘大叔’妻 – Tiệp Dư Miêu Miêu 婕妤猫猫
(Hiện đại, lãnh khốc tuấn mỹ công x bình phạm đại thúc thụ, HE)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Thế Giới Thượng Tối Sỏa Đích Na Cá Sỏa Qua 世界上最傻的那个傻瓜 – Liên Thành Tuyết 连城雪
(Hiện đại, thanh mai trúc mã, ngọt ngào)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
Đan Thân Quý Tộc 单身贵族 – Thiển Tử Đào 浅籽桃
(Hiện đại, thiên chi kiêu tử, khế ước tình nhân, phúc hắc công x biệt nữu thụ)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
Mỹ Lệ Kỳ Tích 美丽奇迹 – Kiếm Tẩu Thiên Phong 剑走偏锋
(Hiện đại, phúc hắc mỹ lệ người mẫu x chất phác phiên dịch sự học)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
Thiển Sắc Ám Văn 浅色暗纹 – Tiểu Tiểu Vị Nhiên 小小未然
(Hiện đại, yêu nghiệt phúc hắc công x lãnh thụ, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Chiết Phục 折服 – Lạc Dạ 洛夜
(Hiện đại, oan gia, yêu nghiệt thụ x phúc hắc cường công, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Gia Hữu Kỹ Thuật Đế 家有技术帝 – AMO
(Hiện đại, oan gia, phúc hắc công, nữ vương thụ)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Hựu Khê 宥溪 – Đậu Hủ Nương 豆腐娘
(Hiện đại, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, oan gia, giải trí)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Ngã Khả Phạ Đích Đồng Tính Hôn Nhân 我可怕的同性婚姻 – Nhất Tâm Tác Phẩm 一心作品
(Hiện đại, oan gia, khế ước tình nhân, yêu nghiệt mỹ thụ x mỹ công, tiểu ngược, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Giả Ái Thành Hoan 假爱成欢 – Hoa Điền 花田
(Hiện đại, cường cường, HE)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Ly Hôn Tiến Hành Thức 离婚进行式 – Thân Ngâm 呻吟
(Hiện đại, gương vỡ lại lành, mặt than công x biệt nữu mẫn cảm thụ, HE)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Lộ Quá Vi Quan 路过围观 – Công Phu Bao Tử 功夫包子
(Hiện đại, cường cường, hỗ công, ấm áp hệ)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Lão Tử Bất Thị M! 老子不是M! – Tương Tư Dẫn 相思引
(Hiện đại, cảnh sát công, lưu manh thụ, HE)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Sát Biên Thiêu Đậu 擦边挑逗 – Công Phu Bao Tử 功夫包子
(Hiện đại, thoải mái, thẳng nam thụ x phúc hắc công, HE)
★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Ngã Đích Nam Nhân Như Thử Đa Kiều 我的男人如此多娇 – A Thích Tử 阿踢
(Hiện đại, độc miệng mặt than công x không trinh tiết yêu nghiệt thụ, thoải mái, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Quá Giới 过界 – Y Đình Mạt Đồng 祎庭沫瞳
(Hiện đại, tự phụ công x biệt nữu thụ, oan gian. HE)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Miss – Mộ Nhiễm 慕染°
(Hiện đại, giải trí, hào môn, thầy trò, trung khuyển người mô giới x ngạo kiều đại minh tinh, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
Độc Giác Thú 独角兽 – Hi Hòa Thanh Linh 羲和清零
(Hiện đại, phúc hắc công x nhát gan đơn thuần thụ, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Trọng Phùng Dĩ Hậu 重逢以后 – Điềm Mật Sinh Hoạt 甜蜜生活
(Hiện đại, thâm tình phúc hắc cán bộ công x tự ti nhát gan thụ, sinh tử, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
Tương Ngã Tuần Dưỡng 將我馴養 – Đỗ Bì Tam Tằng Nhục 肚皮三層肉
(Lính gác thụ x  dẫn đường công, cường cường, có thịt, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Thủ Tháp Nhân 守塔人 Giang Đình 江亭
(Cường cường, hỗ công, hiện đại, quân nhân x người giữ tháp, đoản văn, ấm áp)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

Thanh Mai Chử Tửu 青梅煮酒 – Bại Bắc Thiểu Niên 敗北少年(Muộn tao kim chủ công x ôn nhuận thế thân thụ, hiện đại, cẩu huyết, ngược, có H) Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Tòng Linh Khai Thủy 從零開始 by 龍傲天 Long Ngạo Thiên, Tề Sở
(Hào hiệp tùy tính công x  ngây thơ ngượng ngùng, hỗ công, manh văn, ấm áp)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Bất Khả Xí Cập Chi Nhân 不可企及之人 – Vô Kỳ 無期
(ABO, AxA, hỗ công)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Trọng Sinh Chi Tuế Tuế Hữu Dư 重生之岁岁有余 – Tố Phi Liễu 素飞柳
(Cường cường, trọng sinh, hỗ sủng, 1×1, ấm áp)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Trọng Sinh Chi Thiên Di 重生之偏移 – Mộc Quang Sắt Sắt 木光瑟瑟
(hiện đại, đế vương cường công x trọng sinh thụ niên thượng, cường cường)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Tổng Tài Chi Chuyên Tình Độc Ái 总裁之专情独爱 – Cổ Du Lan 古攸兰
(Hào môn thế gia, cường cường, thương chiến, giới tinh anh))
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRape (*´∇`*)
 Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm 重生之不着锦 – Tự Nguyên Tuệ
(Chủ thụ, thế thân văn, tự mình hủy dung ngược tra công)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Chuyển Sinh Chi Ngã Đích Lang Vương 转生之我的狼王 – Túy Niên 醉年
(Tiểu công bàn tay vàng, công là cẩu linh hồn, trung khuyển công, chủng điền văn, cường cường, niên hạ)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRaw + QT (*´∇`*)
 Kim Bài Bảo Phiêu [tinh tế]  金牌保镖[星际] – Tề Diên Vũ 齐鸢舞
(Tinh không xa xôi, cường cường, nghiệp giới tinh anh, giá trị vũ lực phá biểu đặc công công x bệnh thần kinh phú nhị đại thụ)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Hoàng Kim Đan Thân Hán 黄金单身汉 – Công Tử Ca 公子歌
(Hiện đại, bá đạo cường công x phong tao tiểu thụ, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

Cao Giới Bao Dưỡng 高价包养 – Tịnh Phi Chủ Lưu 并非主流
(Hiện đại, ngược luyến tình thâm, trung khuyển lưu manh công x cạo kiều cấm dục thụ, chủ công, HE)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

Cố Ngã Tắc Tiếu 顾我则笑 – Trần Lưu Vương 陈留王
(Hiện đại, nghiệp giới tinh anh, gương vỡ lại lành, HE)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

Phỉ Thúy Dữu Tử 翡翠柚子 – Tiêu Tương Bích Ảnh 潇湘碧影
(Trước ngược sau ngọt, đổi công, không gian, hiện đại, HE)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Giá Kiến Quỷ Đích Ngu Nhạc Quyển 这见鬼的娱乐圈 – Khuynh Phượng Mính Nguyệt 倾凤茗玥
(Hiện đại, cường cường, thần tiên ma quái, khủng bố, vòng giải trí)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Trần Tiểu Cẩu Dữ Mạnh Quyển Quyển 陈小狗与孟卷卷 – Nhân Thanh Quân 仁青君
(Hiện đại ấm áp chữa trị văn, khá manh, vòng giải trí, điềm văn, HE)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Tra Công Đại Cải Tạo 渣攻大改造 – Mộ Dung Hiệp 慕容侠
(Hiện đại, tinh anh bệnh tâm thần đại thúc thụ x niên hạ bá đạo ngạo kiều tra công, ngược luyến tình thâm, hào môn thế gia, cẩu huyết)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Hữu Tử Sự Cánh Thành 有子事竟成 – Thanh Ngư Bất Bạch 青鱼不白
(Hiện đại, sinh tử, hào môn thế gia, trung khuyển công, điềm văn, HE)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

Đa Kim Nam Đích Ý Ngoại Chi Hỉ 多金男的意外之喜 – Đàn Nhị Gia 檀二爷
(Hiện đại không tưởng, sinh tử, ngạo kiều nữ vương thụ x muộn tao công, HE)
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Bối Trứ Nhĩ  背着你 – Chỉ Túy Kim Mê 纸醉金迷
(hiện đại, cao ngạo mỹ nhân thụ, ôn nhu niên hạ công, HE)
★★★★★
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)

Raw + QT (*´∇`*)

 Duyên Lai Thị Miêu 缘来是猫 – Kiếm Đoạn Đào Yêu 剑断桃夭
(hiện đại, thần quái, nữ vương thụ x ôn nhu phúc hắc công, ấm, HE)
★★★☆☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRape (*´∇`*)
 Đính Tiêm Tình Nhân Đích Công Lược Pháp 顶尖情人的攻略法 – Vân Đoan 云端
(Hiện đại, giải trí, phúc hắc đại minh tinh công x đáng yêu tiểu trợ lý thụ, HE)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRape (*´∇`*)
 Cầu Thê 求妻 – Thổ Đậu Tô 土豆苏
(Hiện đại, cường cường, song tính, sinh tử, hào môn, cán bộ, HE)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノ

Raw + QT (*´∇`*)

 Đan Hướng Đạo 单向道 – Hỉ Bộ 绮步
(Hiện đại đô thị tình duyên ngược luyến tình thâm HE)
★★★★☆
Kiểm hàng (= ̄∇ ̄)ノRape (*´∇`*)

Nỗi U Sầu Của Tác Giả Hạng Ba – Xuân Khê Địch Hiểu

Hiện đại, ấm áp, thỏa mái, 1×1, lưu manh vô lại thụ, tổng tài công, HE

Hồn Binh Chi Qua – Thủy Thiên Thừa

1×1 nhân thú, thăng cấp lưu, xuyên việt, kỳ huyễn, ma huyễn, hiện đại, giá không, đề cử, phúc hắc cay nghiệt song Q cùng vũ lực trị giai cao cường thụ VS ngạo kiều dã man hung ác hiếu chiến Thượng Cổ dị thú công, công biệt nữu dễ thương lém nhé

Ngày Bị Người Ngoài Hành Tinh Lừa Kết Hôn – Mã Não Giáo Tử

Tương lai, vũ trụ, cao ngạo mỹ mạo ngoại tinh hữu tiễn công X phế sài tiểu nhược thụ, xuyên việt, tiểu bạch, HE

Kỳ Thật Ta Là Diễn Viên – Tức Chi Dã Ôn

Hiện đại, ngu nhạc quyển, lưỡng diện phúc hắc công X nhiệt huyết nhị hóa thụ, HE

Dạy “Hư” Em Trai Mất Rồi Giờ Phải Làm Sao!!! – Yên Diệp

Vặn vẹo xấu bụng đệ đệ công X táo bạo nhân ca ca thụ, xuyên không, ngụy huynh đệ, xuyên thư, đề cử ^^

Trà Hương Mãn Tinh Không – Ngốc Đề Hoan Nhan

1×1, tương lai tinh tế, trùng sinh, tuỳ thân không gian, chủ thụ, tùy thân không gian, cường cường

Nam Thần Xin Hãy Tránh Ra – Thanh Sắc Vũ Dực

1×1, ma pháp thời không, thoải mái, ấm áp, xuyên thư, mập mạp thụ

Mạt Thế Cự Cổ – Hà Phong Đình

Mạt thế, xuyên qua thời không, hệ thống, thăng cấp, sảng văn, ngọt, 1×1

Toàn Chức Y Sinh – Tuyệt Thế Miêu Bĩ

Dị năng, sinh tử, khoa học viễn tưởng, tương lai không tưởng, 1×1

Siêu độ – Quyết Tuyệt

Báo thù rửa hận, tình hữu độc chung, thần quái, thần tiên ma quái, dị năng, chủ thụ

Trọng Sinh Hồng Lâu Chi Hoàn Tam Gia – Phong Lưu Thư Ngốc

Xuyên qua thời không, dị năng, Hồng lâu mộng, cổ trang, chủ thụ, nhất thụ nhị công

Trọng Sinh Chi Nhân Tra Phản Phái Tự Cứu Hệ Thống – Mặc Hương Đồng Xú

Hệ thống, hắc hóa, thầy trò niên hạ, nhân vật phản diện đột kích ngược, vua hố, cường cường, HE

Xuyên Đến Thế Giới Võ Hiệp Làm Hoàng Đế – Tây Môn Bất Xuy Tuyết

Chủ công, xuyên nhanh, Võ hiệp, cung đình, hầu tước, hệ thống, thiên chi kiêu tử

Long Sáo Bản Thân Tu Dưỡng – Ngũ Sắc Long Chương

Điềm văn, dị thế đại lục, xuyên thư

Cung Hỉ Phát Tài – Thanh Miễn

1×1, trọng sinh, chủng điền, văn khoa học viễn tưởng, mỹ thực, thú sủng, tương lai

Dược Tiên – Tĩnh Chu Tiểu Yêu

Tiên hiệp, tu chân, cường cường, dị thế đại lục, 1×1, chủ thụ

Xuyên Việt Chi Đại Tẩu – Nhã Mị

Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, điềm văn, chủ công, không ngược, Bạo kiều bá đạo IQ cao công (ngậm ôn nhu thuộc tính? )VS ốm yếu xấu bụng ôn nhu thụ (ngậm lương bạc gien… ), xuyên việt

Trọng Sinh Chi Ngân Hà Cự Tinh – La Bặc Thỏ Tử

Trọng sinh, cường cường, tương lai, sảng khoái, minh tinh văn

Quốc Học Đại Sư – Nam Đảo Anh Đào

Cổ xuyên chưa, chủ thụ, cường cường, học viễn tưởng cơ giáp trọng sinh tương lai không tưởng, sảng văn

Thế Gia Tử – Ngốc Manh Ngốc Manh

trọng sinh sảng văn, bàn tay vàng, cổ trang, dị năng, trạch đấu cung đình hầu tước, ấm áp

Trọng Sinh Tính Là Gì – Thiên Đường Phóng Trục Giả

Tiên hiệp, tu chân, ma xui quỷ khiến, trọng sinh (hàng loạt)

Hảo Tiên Không Sống Lâu – Vụ Thập

Trọng sinh, hồng hoang, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, chủ thụ

Trọng Sinh Thành Bất Nhập Lưu Tiểu Đạo Diễn

hiện đại, trọng sinh, vòng giải trí, hoan hỉ oan gia, đạo diễn thụ

 

Advertisements

558 responses to “Raw + QT Đam mỹ

 1. Pingback: Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm – Kim Ngọc Mãn Lâu

 2. Pingback: [ML] Ninh Thư trùng sinh | Hiên Cũ

 3. Chào bạn, do mình không có tài khoản các trang web Trung, vì mình chỉ là reader thôi nên không biết cách tìm raw hoặc qt của đam mỹ. Hiện tại mình đang theo bộ “爱你怎么说” – Ái ngươi nói như thế nào – của Phong Lưu Thư Ngốc. Nếu bạn có thì mạn phép cho mình xin raw hoặc QT bộ đó nhé. Hoặc trang nào có link cũng được. Cảm ơn bạn rất nhiều.
  Mail mình: hytran2712@gmail.com
  Chúc bạn ngày vui!

 4. Chủ nhà ơi, xin hỏi có thể giúp mình tìm raw bộ “Vu quân phong hoa cộng thử sinh” được không ạ, thể loại phụ tử, cung đình, niên thượng. Mình tìm khắp mọi nơi mà không ra, hi vọng chủ nhà có thể tìm giúp mình. Mình cảm ơn rất nhiều!

 5. Pingback: Cứu Vớt Nam Nhị [đào hố] – Huyết Ảnh Cung

 6. Pingback: Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ [đào hố] – Huyết Ảnh Cung

 7. Pingback: KHÔNG THỂ ĐUỔI KỊP NGƯỜI (+PN) ( #KTĐKN ) – CẢNH THIÊN THÁNH ĐỊA

(*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s